Check-Up Nedir?

Ağustos, 2017
g_translate

       Check-Up; bulut tabanlı iş süreçleri yönetim yazılımıdır.

         Check-Up, kullanıcıların yeni iş süreçleri tasarlamasını, bu süreçler içerisinde iş akışları oluşturmalarını ve bu iş akışları içerisinde online formlar tasarlamalarını sağlar. Aynı zamanda belli iş süreçleri kuralları/koşulları oluşturmalarını, model iş süreçlerin, formların ve iş akışlarının farklı müşteriler için şablon (template) olarak kullandırılabilmesini mümkün kılar.

         Check-Up, yapılan tüm girişleri süreç, iş akışı, amaç, form tipleri, müşteri ve ürün grup hiyerarşisi bazında sorgulamasına ve belli koşullarda bildirimler almasına olanak veren bulut tabanlı yazılım sistemidir.

Check-Up ile Yönetim

         Check-Up İş Süreçleri Yönetim Sistemi Yazılımı; web, mobil ve bulut platformlarını destekleyecek nitelikte olup hem servis olarak online bulut ortamında (open cloud) hem de istenildiği takdirde kurum bünyesinde on premise (private cloud) olarak kullanılabilmektedir.

         Bulut versiyonu sayesinde sistem bakım maliyetlerinin minimum seviyelerde ve merkezi bir yerden yönetilebilmesi sağlanmaktadır.

Diğer Özellikler

- Çoklu dil desteği (Türkçe, İngilizce, Rusça, Arapça...)

- E-mail, Sms ile otomatik bilgilendirme (Notification)

- GPS - Konumsal Teknolojiler desteği

- Attachment desteği (xls, pdf, jpeg ...)

- Kullanıcılar arası mesajlaşma